Postavitev mamuta v krožišču na Kokrici. Slike in opis dogodka.


Proslava ob 40. obletnici obstoja Turističnega društva Kokrica

Turistično društvo Kokrica je bilo ustanovljeno sicer že leta 1971, vendar je prvo leto delovalo pod okriljem TD Kranj. Leta 1972 se je osamosvojilo, zato se to leto šteje kot začetek delovanja društva. Problem, ki je nastal ob zasipanju bajerjev, ki so nastali na glinokopih bivše opekarne v Bobovku, je združil krajane enakih misli in na pobudo njih je bilo ustanovljeno Turistično društvo. Pod vodstvom prizadevnih članov društva so se kmalu pokazali sadovi našega dela, okolica jezerc je postala čistejša, ljudje so vedno rajši prihajali na sprehode okrog jezerc ali kopanje. Zato so člani društva postavili majhno brunarico, da bi se obiskovalci lahko tudi okrepčali.

Za člane društva pa to ni bilo dovolj. Na vasi so pogrešali kulturno življenje, ki je takrat z njihovo pomočjo zopet zaživelo. Prirejali so številne plese, otroške igrice, veseloigre in veselice. Med krajani je bila najbolj priljubljena prireditev Večer ob bajerju, na kateri je bil vrhunec spuščanje lučk v jajčnih lupinah po jezeru.

Po sprejemu odloka o varovanju jezerc leta 1981, je postalo delo društva močno omejeno, saj so morali opustiti številne tradicionalne prireditve, ki so se dogajale v tem okolju in so privabljale številne obiskovalce. Na žalost je društvo moralo prenehati tudi z delovanjem v brunarici.

Člane društva je to zelo prizadelo vendar se niso predali. Delali so pridno naprej, na drugih lokacijah. Takrat so se pričele prireditve, ki se odvijajo še danes in skozi celo leto bogatijo krajevno življenje.

PRAVILNIK O OCENJEVANJU IN PODELITVI PRIZNANJ “NAJLEPŠE UREJENA HIŠA Z VRTOM”

1. Turistično društvo Kokrica v okviru svojih aktivnosti in v skladu z vsakoletnim programom dela organizira ocenjevanje urejenosti hiš z vrtovi v Krajevni skupnosti Kokrica.

2. Ocenjevanje izvede štiričlanska komisija, ki jo imenuje upravni odbor.

3. Komisijo sestavlja predsednik komisije in trije člani.

4. Člani komisije najmanj 4x (štiri krat) v tekočem letu obiščejo in si ogledajo vse hiše in ostale objekte v Krajevni skupnosti. Pri ogledu posebno pozornost posvetijo nasadom rož in splošni urejenosti vrtov, stanovanjskih hiš z okolico.

5. Komisija po vsakem ogledu izvede ocenjevanje. Vsak član komisije neodvisno oceni določeno hišo z oceno od 1 do 10. Poprečje ocen vseh ocenjevalcev, vseh ogledov nam da vrstni red kandidatov za priznanja. Končni vrstni red kandidatov za priznanje na predlog komisije potrdi upravni odbor TD.

6. Turistično društvo Kokrica podeljuje skupno sedem priznanj in sicer pet priznanj za najlepše urejeno hišo z vrtom, eno priznanje za najlepši balkon in eno priznanje za najlepši gorenjski nagelj.

7. UO lahko za posamezno leto določi dodatne ali nove kriterije ocenjevanja (za otroška igrišča, novoletno okrasitev, eko zelenjavni vrt in podobno) o čemer obvesti krajane z obvestilom v “Vaščanu”.

8. Poleg priznanj TD podeljuje tudi nagrade Društva in sponzorjev.

9. Posameznik ki je že prejel priznanje, lahko za isti namen ponovno prejme priznanje po preteku 5 (petih let).

10. Prejemniki priznanj ne morejo biti člani komisije za ocenjevanje.

11. Priznanja se praviloma podeljujejo na prireditvi “DIH POMLADI” za preteklo leto.

12. Komisija pri ocenjevanju oskrbi ustrezno slikovno gradivo.

PRAVILNIK O POSLOVANJU BOLŠJEGA TRGA NA KOKRICI

V sodelovanju s društvom upokojencev prirejamo vsako prvo soboto v mesecu bolšji sejem. Sejem je odprt od 8h do 12h.
Na sejmu lahko sodeluje vsak.

PRAVILNIK O POSLOVANJU BOLŠJEGA TRGA NA KOKRICI

1. Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj je organizator bolšjega trga na Kokrici, ki praviloma poteka vsako prvo soboto v mesecu od 08:00 do 12:00 ure pred in/ali v prostorih Kulturnega doma na Kokrici, Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj. Izvedba bolšjega trga se objavi vsaj 14 dni pred dnem izvedbe na lokalno običajen način.

2. Bolšji trg je namenjen prodaji starin in rabljenih predmetov v smislu garažnega sejma. Na bolšjem trgu ni dovoljena prodaja živilskih proizvodov, zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih živilskih in neživilskih izdelkov, katerih proizvodnja ali prodaja je prepovedana ali omejena. Za izdelke, ki ne ustrezajo zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.

3. Na bolšjem trgu lahko prodajajo le fizične osebe, ki upoštevajo navodila organizatorja, plača nadomestilo za stroške organizacije bolšjega trga v višini 5 EUR, upošteva določila tega pravilnika in druge predpise, ki urejajo področje proizvodnje in trgovanja s proizvodi.

4. Prodaja predmetov je dovoljena le na določenem prodajnem mestu, ki ga zagotovi organizator. Zasedba prodajnega mesta je dovoljena le po predhodni prijavi pri organizatorju bolšjega trga.
Prodajno mesto predstavlja en pult največje dimenzije 220×80 cm. Vsak prodajalec lahko zasede le eno prodajno mesto.

5. Prodajalci so dolžni prodajo in razstavo blaga opravljati tako, da s tem ne motijo ostalih udeležencev in bližnjih stanovalcev.

Vsi prodajalci so dolžni po zaključku obratovalnega časa temeljito očistiti svoj prodajni prostor in ga zapustiti do 13:00 ure.

Prodajalci smejo uporabljati samo organizatorjevo opremo, ne smejo posedati po prodajnih pultih, ovirati drugih prodajalcev, obešati blaga na stene ali kakorkoli drugače poškodovati organizatorjevega inventarja.

Prodajalec mora na vidnem mestu prodajnega prostora navesti svoje ime, priimek in naslov.

Prodajalci odgovarjajo za kakovost in izvor predmetov, ki so predmet prodaje na bolšjem trgu, ter za poškodovanje ali uničenje organizatorjevega inventarja ali prodajne opreme. Vso morebitno škodo povzročeno organizatorjevem inventarju ali prodajni opremi morajo prodajalci poravnati na trgu samem.

6. Organizator ne odgovarja za kakršnokoli povzročeno škodo, poškodbe in odtujitev blaga posameznih prodajalcev.

7. Dostava blaga je dovoljena z vozili le od 7:30 do 8:30 ure. Prodajalci so dolžni takoj po končani dostavi svoja vozila odstraniti in jih parkirati v skladu s predpisi.

8. Prodajna mesta se oddajo prodajalcem po vrstnem redu, glede na čas prijave na dan bolšjega trga, v pisarni Krajevne skupnosti Kokrica, Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj ali v poštnem nabiralniku KS. Vnaprejšnja rezervacija prodajnega mesta je možna za največ polovico razpoložljivih prodajnih mest.

Prodajalec, ki želi vnaprej rezervirati prodajno mesto, mora najkasneje do zadnjega ponedeljka pred izvedbo bolšjega trga oddati pisno prijavo v pisarni Krajevne skupnosti Kokrica in plačati nadomestilo za uporabo prodajnega mesta. Rezervirano prodajno mesto mora prodajalec zasesti najkasneje do 08:00 ure na dan bolšjega trga, drugače izgubi pravico rezervacije. Že plačano nadomestilo se v primeru neudeležbe ali nepravočasne zasedbe ne vrne.

9. Na bolšjem trgu je dovoljena predstavitev humanitarnih organizacij ter zavodov in društev s sedežem v Krajevni skupnosti Kokrica.

Kokrica, 15.01.2013 Mag. Igor Hribar, predsednik Sveta KS Kokrica

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Preberi več