Kraji, ki jih pokriva Turistično društvo Kokrica

Kokrica

Kokrica leži na vlažnem zemljišču severno od Kranja, ob križišču cest, ki vodijo na Golnik, v Naklo, Preddvor in Predoslje, na južni strani jo omejuje avtocesta Ljubljana – Jesenice, na severovzhodu Korkice leži kompleks protokolornega objekta Brdo. Kokrica leži na nadmorski višini 407 metrov in ima danes okoli 1600 prebivalcev.

Knjiga Zgodovina mesta Kranja omenja Kokrico že v 11. in 12. stoletju, ko so imeli last nad njo Oglejski patriarhi. V 14. in 15. stoletju je Kokrica spadala po Ortenburško posest. Naselje se je prvotno imenovalo Kakericz in je predslovanskega izvora, pomeni pa malo Kokro.

V starem »žagradu« – zakristiji cerkve sv. Lovrenca so našli gotsko navikulo (ladjico, posodo v obliki ladje, ki služi za cerkvene obrede) z letnico 1533. Iz tega je mogoče sklepati, da je bila cerkev zgrajena v 17. Ali celo 16. Stoletju. Prvo ohranjeno poročilo o cerkvi je najti v vizitacijskem zapisniku ljubljanskega škofa Scarlicija iz leta 1631. Lep Gotski zvonik je tudi najstarejša ohranjena zgradba na Kokrici. Do leta 1561 je Kokrica spadala pod kranjsko prafaro, od leta 1561 do 1787 pa pod prafaro sv. Petra v Preddvoru. Leta 1970 je postala samostojna župnija sv. Lovrenca. Danes je cerkev prenovljena in razširjena – »stara« in »nova« cerkev ob njej pa je tudi vaško pokopališče.

Po drugi sv. vojni se je naselje hitro razvijalo, in danes ima mrežo komunalnih objektov in naprav, zgrajene družbene in športne objekte kot so kulturni dom, gasilski dom, osnovna šola. V vasi se je razvilo veliko število obrtnih dejavnosti in trgovin od katerih je največji market Mercator.

Razen številnih gostinskih lokalov so na Kokrici tudi tri večje gostilne, ki so poznane daleč po okolici – gostilna Lakner, gostilna in pizzerija Štern – Brunarica, gostišče Dežman ter pizzerija Viva.

Kokrica ima tudi pet letno osnovno šolo, ki je podružnica osnovne šole France Prešeren iz Kranja in se po njej tudi imenuje. Obiskujejo jo otroci iz celotne krajevne skupnosti. V sklopu šole pa deluje tudi otroški vrtec.

Skozi Kokrico teče istoimenski potok, ki ob večjem deževju rad poplavlja, saj se tu stekajo vode iz bližnjih vrhov Kriške gore, Tolstega vrha in večjega dela Udin boršta.

Mlaka pri Kranju

Mlaka pri Kranju je urbanizirano gručasto naselje, ki leži na vlažnem zemljišču 3km severno od Kranja na skrajnem jugovzhodnem robu zakrasele gozdnate konglomeratne terase Udinega boršta na nadmorski višini 412 metrov. Ime naselja izhaja od bližnjih mlak, ki ležijo na ilovnatem in močvirnem terenu Oretnekovega vrta. Na bližnji vzpetini sta bila odkrita dva staroslovanska grobova, kar priča o dolgi naseljenosti tega kraja. Število prebivalcev je vzporedno z razvojem industrije v bljižnjem Kranju od leta 1961 izredno hitro naraščalo, zato danes na Mlaki živi že preko 1500 prebivalcev. Prvotno je bila vas poseljena s kmečkim prebivalstvom, z naselitvijo delavcev zaposlenih večinoma v Kranju pa se je začel graditi južni, novejši del Mlake, ki se imenuje Nedeljska vas, na severu Mlake pa se danes razvija novo, moderno naselje Mlaka – Grič tako, da je naselje močno spremenilo svoj prvotni značaj.

Mlaka pri Kranju je poznana po tem, da so vse do leta 1940 iz velike luže, ki je pozimi zamrznila, izsekavali kose ledu in jih vozili v bližnje mlekarne in pivovarno v Kranj.

V naselju se v zadnjem času močno razvija obrt in storitve, tu je tudi mesarija, lekarna, pražarna kave in živilska trgovina.

Srakovlje

Srakovlje je manjše kmečko naslje z razvitim kmetijstvom in sadjarstvom. Gručasta vas na Dobravah leži sredi mokrih travnikov na levem bregu potoka Milka, pred njegovim izlivom v potok Kokrico. Naselje razen z južne in severovzhodne strani obdajajo gozdovi. Na zahodnem delu vasi pelje cesta na Golnik in leži vas Mlaka, na vzhodu pa vodi cesta za Preddvor in leži protokolarni kompleks Brdo.

Srakovlje ležijo na nadmorski višini 413 metrov in imajo danes okoli 80 prebivalcev.

Ilovka

Ilovka je manjše staro kmečko naselje in razširjeno z novejšimi hišami, ki leži na južnem robu Dobrav, vzhodno od Kokrice na nadmorski višini 402 metra. Leži na terasi nad levem bregu potoka Rupovščica, pred njegovim iztekom v reko Kokro. V Ilovki živi danes približno 60 prebivalcev, ki se ukvarjajao s kmetijstvom, obrtjo (tu sta dve večji vrtnariji), nekateri pa hodijo na delo v Kranj. Iz roba vasi je čudovit pogled na vrhove Kamniško savinjskih Alp ter Julijskih Alp in Karavank v daljavi.

Bobovek

Precej razložena vas, ki leži sverno od Kokrice na nadmorski višini 410 metrov in ima približno 140 prebivalcev. Včasih so se ukvarjali pretežno z živinorejo, danes pa se močno razvija obrt in storitve. Vas obdajajo potoki Milka na severu, Kokrica na zahodu, na vzhodu in jugovshodu pa potok, ki priteče iz protokolarnega objekta Brdo. Na travniški ledini Zverniku so našli žarno grobišče iz rimske dobe, iz 1. in 2. stoletja našega štetja. Najdenih je bilo 39 žarnih grobov in tudi prostore za sežiganje. V grobovi so našli vrčke, oljenke, steklo, železne bojne nože in rimljanski kratki meč. V pleistocenski glini, ki jo je do leta 1971 izkoriščala krajevna opekarna, so našli ostanke mamutovega okostja in fosilne ostanke jate rib vrste klenič. V glinogopih so nastala jezerca, ki so pomemben biotop za ptice gnezdilke, še pomembnejša pa so kot počivališče na selitvenih poteh ptic. Krajani Kokrice pa tudi Kranja in okolice izkoriščajo jezera za kopanje in ribolov v poletnem času, pozimi, ko jezera zamrznejo pa za drsanje. Leta 1981 je bil zato sprejet odlok o zavarovanju jezerc in širšega območja Bobovka.

Tatinec

Tatinec je gručasta vas, pretežno kmečkega značaja dopolnjena z novogradnjami, ki leži med Hrašami pri Preddvoru na severu in Srakovljami na jugu, na nekoliko zamočvirjenem delu spodnjega toka potoka Milka. Na zahodu in vzhodu vas obdaja gozd Velike gmajne. Vas leži na nadmorski višini 430 meterov, v njej pa živi približno 70 prebivalcev. Cesta, ki vodi do naselja se odcepi od ceste Kokrica Preddvor.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Preberi več